“Bringing back to spec”

Bassant Classics

U heeft mogelijk een motorrevisie nodig? Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wanneer heeft u een motorrevisie nodig?

Wanneer uw motor teveel olie verbruikt, welke weglekt of via de uitlaat de motor verlaat, kan het tijd zijn voor een revisie. Er zijn een paar uitzonderingen, deze zijn te verhelpen zonder dat de motor gedemonteerd behoeft te worden. Wanneer er mechanische bijgeluiden te horen zijn, is een revisie meestal noodzaak. Heeft u twijfels of vragen, wij kunnen met u meedenken.

Kwaliteit.

Om de kwaliteit hoog te houden wordt in ons bedrijf de revisie uitgevoerd door de eigenaar zelf, inherent daaraan kunnen er niet meer dan 2 twee motoren per maand door ons worden gereviseerd. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om alle aandacht te houden bij deze activiteit en de nodige communicatie met onze klant. Regelmatig overleg zorgt ervoor dat u weet waar u aan toe bent wanneer het gaat om kosten en verwachte levertijd. Levertijd hangt af van de benodigde en/of gewenste werkzaamheden en levertijden cq. beschikbaarheid van de benodigde onderdelen. Voor standaard revisies hebben we onderdelen op voorraad, levertijd is dan 2 a 3 weken.

Wij staan in voor ons werk en geven 2 jaar schriftelijke garantie onder voorbehoud dat onderhoudsbeurten juist en op tijd zijn uitgevoerd. Met name de controle bij de eerste olieverversing is cruciaal en geeft aan of de revisie goed is uitgevoerd. Het aantal kilometers is vaak een onderwerp van discussie, wij houden het op 500 tot 750 km na revisie.

Kosten.

Om inzicht in de kosten te verkrijgen hierbij een weergave van de verschillende stadia. Bij genoemde werkzaamheden en kosten is het in- en uitlaatsysteem buiten beschouwing gelaten. De totale tijd die nodig is voor een motorrevisie bedraagt 50 tot 60 uur, afhankelijk van de vervuiling en het type motor.

De uitbouw van de motor (inclusief versnellingsbak) gebeurt op een 2-koloms brug. Allereerst wordt alle (bij voorkeur, warme) olie afgetapt uit motor en olietank. Vervolgens worden alle elektrische aansluitingen, brandstof– en olieleidingen, aandrijfassen, verwarmingsaansluitingen en de aansluiting van de stang voor de versnellingspook gedemonteerd. Nu kunnen de ophangrubbers voor motor en bak losgeschroefd worden en kunnen we de motor uit de auto laten zakken.

Cruciaal voor een goede revisie is een correcte reiniging van alle (herbruikbare) onderdelen.  Buiten dat de delen visueel geďnspecteerd moeten worden op scheuren en krassen, is het opmeten van vervuilde delen (nauwkeurigheden tot 0,01 mm) niet uitvoerbaar. Duur 8 tot 20 uur, afhankelijk van graad van vervuiling.

Wanneer de rapportage klaar is, nemen we contact op met de cliënt. Uit de rapportage blijkt wat er moet gebeuren om de motor weer binnen de door Porsche gestelde specificaties te krijgen. De keuze is hier is vaak een afweging tussen kosten en kwaliteit; wij adviseren u daarin, eea afhankelijk van toekomstige wensen en gebruik.

Een precisiewerkje, waar de juiste meetapparatuur onontbeerlijk is. Buiten– en binnenschroefmaten, voelermaten, meetklokken etc.; een digitale schuifmaat wordt hier al bijna niet meer gebruikt. Buiten grootheden in meters, worden ook alle gewichten van de drijfstangen en zuigers opgenomen. Duur ongeveer 8 uur.

Om de motor te kunnen demonteren, moet de versnellingsbak, het uitlaat– en inlaatsysteem verwijderd worden en wordt de motor in een bok gehangen om deze te kunnen roteren. Roteren is noodzakelijk om de motor correct uiteen te kunnen nemen. De duur van een complete demontage is ongeveer 16 uur.

Uitbouw

Opmeten

Overleg met cliënt

Reiniging

Demontage

Engine refurbishment

Gespecialiseerd  in klassieke 911

Wanneer het plan voor opbouw min of meer definitief is, kan het werk beginnen. Vele uren nauwkeurig en schoon werken, regelmatig handen wassen, gereedschap schoonmaken en dat alles om na een uur of 20 weer een technisch wondertje compleet in de bok te hebben hangen. Een mooi gezicht …….

Opbouw motor

Muv het gevoel bij een nieuw opgebouwde motor, is de inbouw het omgekeerde van de uitbouw. Natuurlijk beginnen we wel met een nieuw oliefilter en verse olie, die geschikt is om de nieuwe delen in te laten slijten.

Inbouw

Alle gemeten maten en gewichten zijn terug te vinden in het rapport, een objectief beeld van de huidige status van alle motordelen. Deze dient als agenda voor overleg met de cliënt, en uiteindelijk de basis voor verdere planning van tijd en kosten uitgezet tegen kwaliteit. De tijd die nodig is voor rapportage bedraagt 1 1/2 uur.

Rapportage

Ontmanteling van de motor

Om de motor uiteen te kunnen nemen, moet de versnellingsbak, het uitlaat– en inlaatsysteem verwijderd worden en wordt de motor in een bok gehangen om deze te kunnen roteren. Roteren is noodzakelijk om de motor correct uiteen te kunnen nemen. De duur van ontmanteling hang af van he type motor, varieert van 4 tot 12 uur.

Opbouw in– en uitlaatsysteem en versnellingsbak

Wanneer de motor weer fris is opgebouwd is het tijd om het inlaatsysteem, uitlaatsysteem en de versnellingsbak te monteren. Dit wordt uitgevoerd met gebruik van nieuwe pakkingen en een aantal delen worden gecontroleerd voor inbouw. Eea in overleg met client, duur varieert van 6 tot 18 uur afhankelijk van type.